Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  • Vitajte na stránkach obce Trhovište Trhovište je obec na Slovensku v okrese Michalovce. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1220. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1759, gréckokatolícky chrám z roku 1818, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

Komunitné centrum (KC)

V Komunitnom centre Trhovište so sídlom na adrese Trhovište 130 sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

b) vykonáva preventívna aktivita,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Zamestnanci komunitného centra:

Odborný manažér KC - Mgr. Veronika Šikrová
Komunitný pracovník KC - Bc. Miloš Dolinič
Pracovník KC - Blažej Kačkoš

Kontakt:

kctrhoviste@gmail.com