Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 • Vitajte na stránkach obce Trhovište Trhovište je obec na Slovensku v okrese Michalovce. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1220. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1759, gréckokatolícky chrám z roku 1818, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

Dobrovoľný hasičský zbor

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v TRHOVIŠTI pracuje v zložení:

 • predseda DHZ - Blažej Kačkoš
 • podpredseda - veliteľ DHZ - Ľubomír Bekeš
 • preventivár - Patrik Kaša
 • tajomník - pokladník - Tomáš Tkáč
 • organizačný referent - Lukáš Gánovský
 • strojník – Lukáš Tkáč
 • materiálno technický referent - Ladislav Kaša
 • veliteľ družstva - člen - Tomáš Hlavatý

Členovia:

 • Jaroslav Tkáč
 • Peter Krivý
 • Pavol Sopko
 • Ľuboš Treščo
 • Gabriel Novák
 • Miroslav Tkáč
 • Michal Michalko-Kudrej
 • Daniel Lešňanský
 • Patrik Gajdoš
 • Tomáš Gojdič
 • Richard Figmík
 • Kristína Behuničová
 • Daniela Kačkošová
 • Pavol Semjan
 • Martin Bekeš
 • Tomáš Durkota
 • Kristián Kišš
 • Patrik Tóth
 • Ján Stečák
 • Tibor Gočík
 • Dominik Gánovský
 • Jaroslav Saxun

Ostatní členovia výboru:

 • revizor- Tomáš Katuš
 • revizor - Patrik Janík

Hasičské desatoro

 1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
 2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom.
 3. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
 4. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
 5. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
 6. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
 7. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna, užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
 8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.
 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.
 10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom v našom Hasičskom zbore kontaktujte sa na telefónnom čísle 0907 392 787, 0907 355 794.
Tieto čísla môžete alternatívne použiť aj v prípade požiaru