Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  • Vitajte na stránkach obce Trhovište Trhovište je obec na Slovensku v okrese Michalovce. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1220. V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1759, gréckokatolícky chrám z roku 1818, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

Obecná hliadka (MOPS)

Miestna občianska poriadková služba - obec Trhovište

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil obci Trhovište „Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba - obec Trhovište", kód projektu 312051S067. Celkové náklady na projekt sú schválené vo výške 197 525,88 €, pričom nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 187 649,59 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 24 mesiacov budú 8 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe osobnou aktivitou, vyjednávaním, vlastným príkladom a spoluprácou s políciou zvyšovať bezpečnosť v našej obci. Členovia MOPS majú vo svojej náplni monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí  počas ich odchodu do školy a zo školy, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, byť účastní a nápomocní, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, byť nápomocní hliadke polície, dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci v oblasti ochrany verejného poriadku. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale vo vážnejších situáciách s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity MRK aj majoritného obyvateľstva. Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie obecného úradu.

Róbert Koba
starosta obce

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS):

Projekt bol ukončený 31.1.2023