Pamiatky

Gréckokatolícky kostol  

z roku 1818 je klasicistický s neskoršími úpravami. Je jednoloďový s polkruhovým presbytériom s vežou vstavanou do štítu. V posledných rokoch je kostolu venovaná starostlivosť, bola obnovená fasáda, ale aj strecha, keď plech bol nahradený Bramacom a veža bola pokrytá meďou.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

neskorobarokový z roku 1759. Klasicisticky bol upravený na začiatku 19. storočia. V roku 1885 bola postavená nová trojstupňová neoklasicistická veža. Je to typ neskorobarokových jednoloďových vidieckych kostolov s polkruhovým uzáverom a predstavanou vežou. Je zaklenutý valenými klenbami. Neskoršie zásahy do objektu len znižovali jeho hodnoty.

Rímskokatolícka fara

prízemná bloková stavba, čiastočne podpivničená. Miestnosti sú zaklenuté klenbami valenými, pruskými a českými plackami opretými o malú ozdobnú rímsičku. Nad dverami a oknami sú vykrojené lunetky. Objekt je prevažne kamenný, datovaný na prelom 18. a 19. storočia. Valbová strecha je druhotne prekrytá plechom.

Kostol reformovanej cirkvi 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár