Obecná hliadka (MOPS)

Miestna občianska poriadková služba - obec Trhovište

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje doručil obci Trhovište „Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok" pre projekt s názvom „Miestna občianska poriadková služba - obec Trhovište", kód projektu 312080BIF7. Celkové náklady na projekt sú schválené vo výške 109 441,20 €, pričom nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 103 969,14 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Po dobu 15 mesiacov budú 8 pracovníci v miestnej občianskej poriadkovej službe osobnou aktivitou, vyjednávaním, vlastným príkladom a spoluprácou s políciou zvyšovať bezpečnosť v našej obci. Členovia MOPS majú vo svojej náplni monitorovať a zabezpečovať bezpečnosť detí  počas ich odchodu do školy a zo školy, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, byť účastní a nápomocní, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktu v rámci MRK, byť nápomocní hliadke polície, dohliadať nad poriadkom a bezpečnosťou v obci v oblasti ochrany verejného poriadku. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale vo vážnejších situáciách s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity MRK aj majoritného obyvateľstva. Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie obecného úradu.

                             

                           

                            Róbert Koba

                                         starosta obce                                          Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS):


Miroslav Demeter - Koordinátor MOPS

Klaudio Hoľan

Marek Bogár

Miroslav Tkáč

Lukáš Bogár

Mário Bogár

Radúz Kocaj

Pavol Bogár


Telefonický kontakt - 0940 172 198 (koordinátor MOPS)

Dokumenty na stiahnutie

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár