DHZ Trhovište

 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR v TRHOVIŠTI   pracuje v zložení:

 • predseda DHZ - Blažej Kačkoš
 • podpredseda - veliteľ DHZ - Lukáš Gánovský
 • preventivár - Patrik Kaša
 • tajomník - pokladník - Miloš Dolinič
 • organizačný referent -  Ladislav Kaša
 • strojník – Lukáš Tkáč
 • veliteľ družstva - člen - Tomáš Hlavatý

Členovia:

 • Ľuboš Treščo
 • Tibor Hoptaj
 • Stanislav Katuš
 • Štefan Čarný
 • Tomáš Tkáč
 • Michal Michalko-Kudrej
 • Patrik Gajdoš
 • Tomáš Gojdič
 • Daniela Kačkošová
 • Pavol Semjan
 • Martin Bekeš
 • Ľubomír Bekeš
 • Tatiana Kiovská
 • Lenka Magurová
 • Milica Vajdová
 • Natália Kiovská
 • Eva Magurová
 • Denisa Kačkošová
 • Veronika Gánovská
 • Daniela Dobáková

Ostatní členovia výboru:

 • revizor- Tomáš Katuš
 • revizor - Patrik Janík


Hasičské desatoro

 1. Nehľadaj v DHZ ani zisk, ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
 2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom.
 3. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
 4. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
 5. Ak si funkcionárom, nevzpínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
 6. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
 7. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachtená a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna, užitočnosť požiarnickej organizácie sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
 8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zamedzil alebo uzmieril.
 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodným spôsobom a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale aj organizácii, ktorej odznak nosíš.
 10. Ak si členom dobrovoľnej organizácie, tak sa týmto desatoro riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.


Ak máte záujem stať sa dobrovoľníkom v našom Hasičskom zbore kontaktujte sa na telefónnom čísle 0907 392 787, 0907 355 794.
Tieto čísla môžete alternatívne použiť aj v prípade požiaru.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár