Úradná tabuľa

Oznam o výberovom konaní
01 / 06 / 2017

Oznam o výberovom konaní

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Trhovište, Trhovište 121, 072 04 vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na a) 1 pracovné miesto odborného garanta KC; b) 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC; c) 1 pracovné miesto pracovníka KC; a d) 3 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), e) 3 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).


Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár