Samospráva

Orgány obce TRHOVIŠTE

Starosta obce: Koba Róbert

Zástupca starostu obce: Mgr. Ľudmila Hurčíková

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1. Mgr. Ľudmila Hurčíková
  2. Ing. Slavomír Koba
  3. PaedDr. Mária Hreňová
  4. Anna Semjanová
  5. Anton Haburaj
  6. Ing. Marek Maťaš
  7. Mgr. Ján Serbák
  8. Katarína Romančáková
  9. Dávid Čižmár

Komisia verejného záujmu:

predseda komisie: Ing. Marek Maťaš

členovia komisie:
Mgr. Ľudmila Hurčíková
Ing. Slavomír Koba
PaedDr. Mária Hreňová
Anna Semjanová
Anton Haburaj
Mgr. Ján Serbák
Katarína Romančáková
Dávid Čižmár

Kontrolór obce – p.Helena Ujhélyová

Kronikárka – Paed Dr. Mária Hreňová

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA PEČAŤ

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár