Aktuality

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 25.05.2017

Starosta obce v súlade s § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva poslancov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2017 /štvrtok/ o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Trhovišti.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu
  4. Plnenie uznesenia OZ obce Trhovište
  5. Príprava slávnosti - Deň Trhovišťanov
  6. Diskusia, rôzne
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Máj 2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zemplínska koštovka pálenej 2017
06 / 10 / 2017

Zemplínska koštovka pálenej 2017

Obec Trhovište a Pestovateľská pálenica DESTILA-M Vás pozývajú na podujatie "Zemplínska koštovka pálenej 2017", ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2017 o 17:00 hod. v jedálni ZŠ Trhovište.


1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár