Aktuality

Pozvánka na verejné zhromaždenie - odkalisko POŠA

 13.09.2019

Obec Poša bola požiadaná spoločnosťou prevádzkujúcou odkalisko Poša o vydanie záväzného stanoviska k projektu „Predĺženie struskovodu“. Týmto projektom chce spoločnosť získať povolenie na vypúšťanie odpadových vôd priamo do KYJOVSKÉHO POTOKA. Týmto opatrením chce ukončiť prevádzku ODKALISKA POŠA. 

Nakoľko prevádzkovateľ požiadal o záväzné stanovisko iba obec Poša a vynechal ostatné priamo dotknuté obce Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou, Moravany a ďalšie na toku Ondavy, kam vyteká Kyjovský Potok, pozývame obyvateľov týchto obcí na vyjadrenie svojho stanoviska k tomuto zámeru na verejné zhromaždenie do obce Poša v piatok 13.09.2019 o 16.30 hod. 

Je neakceptovateľné, aby sa tak závažný projekt, ktorý bude mať dopad ďalšie desiatky rokov na celý región a budúce generácie riešil bez nás – bez vyjadrenia obyvateľov, na ktorých každodenný život má dopad odkalisko a celá činnosť okolo odkaliska. A preto Vás pozývame, aby ste sa osobne zúčastnili tohto verejného zhromaždenia a vyjadrili svoj názor na tento projekt priamo prevádzkovateľom odkaliska a kompetentným orgánom.

Tento problém sa týka všetkých obyvateľov nášho regiónu, preto očakávame Vašu hojnú účasť a podporu.

Starostovia obcí Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou a Moravany


1 2 3 4 5 6 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár